Poverenik: Agenciji rok dva dana za podatke o imovini Malog

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić pozvao je Agenciju za borbu protiv korupcije, da pod pretnjom novčane kazne, u roku od dva dana dostavi portalu "Pištaljka" dokumente iz predmeta kontrole imovine i prihoda gradonačelnika Beograda.

U saopštenju Šabić je naveo da Agencija pre nego što dostavi dokumenata treba da zaštiti lične podatke kao što su imena i prezimena svih osim službenih lica i Siniše i Marije Mali, adrese, lične matične brojeve, bankovne račune, novčane iznose na bankovnim računima, podatke o adresi na kojoj se nepokretnosti nalaze, registarske brojeve vozila. 

Prethodno je "Pištaljka" zatražila informacije od Agencije, ali je zahtev odbijen u celosti, potom je podnela žalbu povereniku koji je naložio Agenciji da tražene informacije učini dostupnim. 

Agencija za borbu protiv korupcije je obavestila poverenika da je postupila po nalogu, ali je "Pištaljka" ukazala da je to učinjeno samo delimično, odnosno da su "zaštićene" i informacije za koje to nije predvidjeno rešenjem poverenika. 

Poverenik je potom zatražio od Agencije da mu dostavi kopije spisa predmeta gradonačelnika Beograda, ali je Agencija odbila da to učini. Ona je obavestila poverenika da se "može zaključiti" da su neke informacije "strogo poverljive" i za uvid u spise postavila specijalan uslov - da je "neophodno" da poverenik pristupi "lično, prethodno najavljen". 

"I nakon ukazivanja da je takav uslov lišen svakog smisla i direktno suprotan standardima saradnje državnih organa i odredbama Zakona o tajnosti podataka, Agencija je ostala pri tom uslovu, nije dostavila tražene spise", navodi se u saopštenju. 

Poverenik je izrazio potpuno nerazumevanje prema postupcima Agencije koji su definitivno u ozbiljnoj suprotnosti sa njenim imenom i ulogom, kao i prema činjenici da informacije o postupanju Agencije nisu privukle pažnju drugih nadležnih državnih organa. 

U toku ovog postupka u kome je Agencija "štitila" nekakve "strogo poverljive" podatke od poverenika ispostavilo se da Agencija nesporno nema ni minimalne reference da ih štiti od bilo koga, naveo je Šabić. 

On je dodao da povereniku svi državni organi dostavljaju poverljiva dokumenta, jer je po zakonu ovlašćen ne samo za uvid u poverljive dokumente, već i da naloži ukidanje poverljivosti, a veliki broj njegovih saradnika takodje raspolaže propisanim bezbednosnim sertifikatom. 

Šabić je dodao da za osam godina od stupanja na snagu Zakona o tajnosti podataka Agencija nije primenila taj propis, nije preduzela nikakve mere koje predvidja, niko u Agenciji nije prošao postupak bezbednosne provere, pa i ne raspolaže sertifikatom neophodnim za pristup poverljivim podacima. 

On je rekao da sve to nesporno ukazuje da se u Agenciji "godinama vrši veći broj kažnjivih prekršaja predvidjenih čl. 99 i 100 Zakona o tajnosti podataka", kao i da navedene činjenice ukazuju na postojanje osnova sumnje da se u Agenciji "kontinuirano vrši više krivičnih dela utvrdjenih u čl. 98" tog zakona. 

"Ako te činjenice do sada nisu privukle pažnju Ministarstva pravde, koje po zakonu 'vrši nadzor' nad primenom Zakona o tajnosti podataka, kao i pažnju tužilaštva, onda je krajnje vreme da pokrenu odgovarajuće postupke i da o rezultatima obaveste javnost", rekao je Šabić.

Izvor: N1

Podržite održavanje stranice Kolumne klikom na reklamu ispod, unapred smo zahvalni: