Bruxelles prijavio Hrvatsku Sudu EU zbog propisa o reviziji

Europska komisija prijavila je u srijedu Hrvatsku Sudu EU-a zbog nepotpunog prenošenja direktive o reviziji te uputila obrazloženo mišljenje u kojem traži da unosi otiske prstiju migranata u europsku bazu podataka.

Komisija je još u srpnju prošle godine zatražila od Hrvatske da u svoje zakonodavstvo prenese direktivu o reviziji, a u veljači joj je uputila obrazloženo mišljenje. Budući da to nije do sada urodilo plodom, Komisija je odlučila obratiti se Sudu EU-a.

Komisija navodi da se pravodobnom i ispravnom primjenom direktive o reviziji potvrđuje i osnažuje zakonodavstvo EU-a o obveznoj reviziji kojim se nastoje ukloniti nedostaci uočeni tijekom posljednje krize. "Budući da Hrvatska nije provela tu direktivu, ulagači i dioničari te ostali dionici trenutačno ne ostvaruju prednosti od novih pravila kojima se znatno poboljšala kvaliteta revizije. To loše djeluje i na uredno funkcioniranje tržišta na nacionalnoj razini i razini EU-a. Uz to, postoje razlozi za zabrinutost u pogledu pouzdanosti hrvatskog nacionalnog okvira s obzirom na to da nisu provedeni pojačani zahtjevi za neovisnost i objektivnost sadržani u Direktivi", kaže se u priopćenju Komisije.

Direktivom o reviziji utvrđuju se uvjeti za izdavanje odobrenja i registraciju osoba koje obavljaju zakonske revizije. U njoj se utvrđuju i pravila za neovisnost, objektivnost i profesionalnu etiku koja se odnose na te osobe i okvir za njihov javni nadzor.
Zakonska je revizija zakonom propisano preispitivanje financijskih dokumenata. Uloga je zakonske revizije potvrđivanje financijskih izvješća trgovačkih društava ili javnih subjekata.

Komisija je također uputila Hrvatskoj obrazloženo mišljenje u kojem traži od nje da korektno provodi uredbu o Eurodacu, bazi podataka EU-a u koju se pohranjuju otisci prstiju tražitelja azila i osoba koje nelagalno ulaze u EU.

Komisija je u prosincu 2015. poslala službeno upozorenje jer nije u potpunosti primjenjivala direktivu o Eurodacu. Kako problem još nije riješen, Komisija je odlučila poslati obrazloženo mišljenje, što je drugi korak u postupku za povredu propisa EU-a. Hrvatska sada ima dva mjeseca za odgovor, nakon čega je Komisija može, ne bude li zadovoljna odgovorom, poslati na Sud EU-a.

Prema europskim propisima o azilu, zemlja članica EU-a u koju migrant prvo uđe dužna je procesuirati njegov zahtjev za azil. Ako je taj migrant produljio put i otišao u neku drugu članicu, ona ima pravo vratiti ga u zemlju u koju je prvo ušao. Zbog masovnog priljeva izbjeglica više zemalja članica prestalo je registrirati izbjeglice kako bi na taj način izbjegle da im druge članice vraćaju izbjeglice.

Postupak za povredu propisa EU-a odvija se u tri faze. Najprije se šalje službeno upozorenje, a ako se nakon toga ne ukloni razlog za slanje toga upozorenja, Komisija šalje obrazložene mišljenje. Ako ni to ne urodi plodom, Komisija se obraća Sudu EU-a.

Podržite održavanje stranice Kolumne klikom na reklame ispod, unapred smo zahvalni

Podržite održavanje stranice Kolumne klikom na reklamu ispod, unapred smo zahvalni: