Inspektor priveden ispred kuće ministra Stefanovića

Dragomir Jovanović, inspektor Opštine Novi Beograd, izašao je 26. avgusta 2016. na teren kako bi proverio navode iz prijave primljene dan ranije da se u jednoj ulici na Bežanijskoj kosi izvode bespravni građevinski radovi. Međutim, bio je priveden u novobeogradsku policijsku stanicu. MUP: nije se adekvatno legitimisao. Đukić: uredno se legitimisao.

U pokušaju da izvrši službenu dužnost, fotografiše objekat i sačini zapisnik o inspekcijskom nadzoru, sprečen je od strane pripadnika obezbeđenja ministra unutrašnjih poslova Republike Srbije“, navodi se u dopisu koji je potpisala Tatjana Đukić, šefica Odseka za inspekcijske poslove Opštine Novi Beograd, upućenom BIRN-u kao odgovor po Zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja.

Tatjana Đukić u odgovoru navodi i da „se građevinski inspektor uredno legitimisao uniformisanom licu uz objašnjenje da je na teren izašao po primljenoj prijavi“, ali je uprkos tome „bez obrazloženja priveden u policijsku stanicu Novi Beograd gde je zadržan nekoliko sati“.

Đukićeva navodi i da su ga službenici MUP-a prilikom legitimisanja više puta upitali da li zna ko živi na adresi koja se nalazi u nesporednoj blizini.

U policijsku stanicu privedena je i Tatjana Đukić, jer je primila poziv za izlazak na teren. I ona je dala izjavu o celom događaju, odnosno o „redovnoj inspekcijskoj proceduri“.

U dopisu BIRN-u ona navodi i da je inspektoru Jovanoviću prilikom saslušanja oduzeta memorijska kartica službenog foto-aparata.

„Kako na licu mesta nije bilo moguće sačiniti zapisnik o inspekcijskom nadzoru, a napravljeni snimci su oduzeti, ovo Odeljenje nije imalo elemenata da formira predmet inspekcijskog nadzora i vodi upravni postupak u ovoj upravnoj stvari“.

Prema podacima iz katastra, na prijavljenoj adresi na Bežanijskoj kosi na kojoj su, navodno, izvođeni radovi bez dozvole, nalazi se i kuća ministra policije Nebojše Stefanovića.

Kako pisanim putem BIRN nije dobio odgovor na pitanja o vrsti radova koji su izvođeni, za te odgovore upitao je Đukićevu i u telefonskom razgovoru koja je kazala da zbog okolnosti opisanih u dopisu, nema precizne informacije, ali da je, prema navodima inspektora, verovatno reč o popločavanju dela ulice ispred nekoliko kuća i prilaza tim kućama. Na tom potezu nalazi se i kuća ministra policije.

BIRN je uspeo da dođe do službenih beleški sačinjenih tokom policijskog saslušanja dvoje inspektora iz kojih se mogu videti još neki detalji u vezi sa ovim slučajem.

U belešci sa saslušavanja inspektora Dragomira Jovanovića navodi se da je on po izlasku na teren, zatekao građevinske radove, odnosno mašine i radnike, u susedstvu kuće ispred koje su, po prijavi, izvođeni nedozvoljeni radovi. Prema adresi navedenoj u belešci, radnici i mašine bili su ispred broja u kojem se nalazi kuća ministra policije.

Prema rečima inspektora zavedenih u službenoj belešci, kada je izašao na lice mesta sa namerom da uradi ono što mu je posao, dok je fotografisao radove ispred objekta, na delu zelene površine između ulice i trotoara, prišao mu je čovek u civilu, koji je „brzometno izvadio službenu legitimaciju“ na kojoj je, kako kaže, jedva uspeo da pročita da na njoj piše „Žandarmerija“.

Taj civil je od građevinskog inspektora zatražio da se legitimiše, a inspektor mu je objasnio zbog čega je tu i na uvid dao svoju službenu legitimaciju. Međutim, pripadnik Žandarmerije zatražio je od inspektora da mu na uvid da ličnu kartu, kao i da obustavi sve svoje aktivnosti i da pređe na drugu stranu ulice. Inspektor Jovanović je učinio kako mu je rečeno, ali nije hteo da na uvid da ličnu kartu jer, kako je objasnio, službeno lice na službenoj dužnosti to dokazuje samo svojom službenom legitimacijom, što je on već bio učinio.

Kada je prešao na drugu stranu ulice, prema svedočenju Jovanovića, prišao mu je drugi čovek koji se predstavio kao „službeno lice“, ali to nije dokazao legitimacijom i, takođe, od ovog građevinskog inspektora zatražio ličnu kartu. On je Jovanoviću rekao i da mora na tom mestu da ostane „određeno vreme“ i da ne sme da se udaljava.

Prema policijskom zapisniku, Jovanović je tu zadržan 15 minuta, a majstori koji su izvodili radove (ispred ministrove kuće i bez dozvole), nastavili su da rade, uprkos tome što ih je ovaj građevniski inspektor „usmeno upozorio i naredio“ da moraju da prekinu radove dok ne pokažu odgovarajuću dokumentaciju.

Nakon petnaestominutnog čekanja, pojavila se i patrola policije koja je, takođe, od Jovanovića tražila da se legitimiše, a potom su ga odvezli u policijsku stanicu Novi Beograd, gde je pola sata davao izjavu.

Kako BIRN saznaje, policiju je tokom saslušanja zanimalo ko je inspekciji prijavio nedozvoljene radove, dok u policijskim beleškama piše i da su Jovanović i Đukićeva saslušani na osnovu člana 286 stav 2 u vezi sa članom 288 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku.

Uz službenu belešku, inspektoru Jovanoviću izdata je i potvrda o privremenom oduzimanju foto-aparata marke Kenon, a službeni aparat policija je oduzela pozivajući se na član 147 Zakona o krivičnom postupku.

A u tim članovima piše da policija može pozivati građane radi prikupljanja obaveštenja, uz jasno naznačavanje razloga pozivanja, te ako „postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti“. Takođe, navodi se i da se privremeno mogu oduzeti predmeti „koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku“.

Ministru policije, Nebojši Stefanoviću, BIRN je poslao pitanja preko Biroa za komunikacije MUP-a Srbije. Između ostalog, upitan je po kom osnovu su pripadnici njegovog obezbeđenja sprečili građevinskog inspektora Odeljenja za inspekcijske poslove Opštine Novi Beograd u obavljanju službene dužnosti, po kom su osnovu privedeni Jovanović i Đukićeva, odnosno da li su postojali osnovi sumnje da su izvršili krivično delo, i ako jesu, koje.

Dalje, da li su postojali osnovi sumnje da je foto-aparatom izvršeno krivično delo, i ako jeste, koje? Takođe, po kom su osnovu policajci od saslušavanih inspektora pokušavali da saznaju ime osobe koja je prijavila sporne radove inspekciji?

Na kraju, i ko je bio izvođač nedozvoljenih radova koji su, između ostalog, izvođeni i ispred kuće ministra policije Republike Srbije.

BIRN je elektronskom poštom poslao pitanja 15. juna 2017. godine, a iz Biroa za komunikacije nismo uspeli da dobijemo nikakvu povratnu informaciju u vezi sa ovim dopisom.

Tužilaštvo: Nije se adekvatno legitimisao

U Trećem javnom tužilaštvu za N1 su kazali da se inspektor nije legitimisao adekvatno:

„Povodom najnovijih spekulacija o postupanju policije i tužilaštva u slučaju slikanja kuće ministra Stefanovića od strane građevinskog inspektora opstine Novi Beograd obaveštavamo javnost da je policija postupala po nalogu tužilastva u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku“.

„Nakon što je tužilaštvo obavešteno da je NN lice fotografisalo objekat štićene ličnosti, da se predstavilo kao građevinski inspektor te odbilo da se adekvatno legitimiše policija je dobila nalog da u skladu sa čl. 147 ZKP privremeno oduzme predmet koji može poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku, te da utvrdi ko je NN lice i ukoliko se zaista radi o službenom licu da utvrdi da li je postupalo u skladu sa svojim ovlašćenjima. Nakon što su od građana primljena obaveštenja i utvrđeno pčinjenično stanje oduzeti fotoaparat je vraćen“, kaže se u saopštenju.

Podržite održavanje stranice Kolumne klikom na reklame ispod, unapred smo zahvalni

Podržite održavanje stranice Kolumne klikom na reklame ispod, unapred smo zahvalni: