"Kvalitet vazduha normalan", ali ne znamo šta udišemo

Deponija u Vinči gori više od mesec dana. Iako nadležni poručuju da je kvalitet vazduha u normalnim vrednostima, dekan Hemijskog fakulteta Ivan Gržetić kaže za N1 da se tamo ne vrše merenja visokokancerogenih supstanci. Zna li se, onda, šta građani udišu?

Reč je o dioksinima i furanima, supstancama koje nastaju prilikom spaljivanja otpada, bilo da je medicinski ili gradski otpad.

U gradskom Zavodu za javno zdravlje kažu da je na nivou grada Beograda utvrđeno šta treba da mere i da oni obavljaju merenja koja su od njih tražena. Dioksina i furana, na toj listi nema.

„Naše mogućnosti u sprovođenju takvih merenja su definisane zakonom, odnosno odgovarajućim aktima kao što je Službeni glasnik i Program kvaliteta vazduha“, navodi Milan Milutinović, Zavod za javno zdravlje.

Ipak, Srbija se po Stokholmskoj konvenciji o zaštiti ljudi od zagađenja, obavezala da će meriti i vrednosti tih supstanci:

„Ono što propisuje zakon je za svakodnevni život, ovo je vanredna situacija i u ovakvim situacijama imate akutna stanja. Ovaj plamen je vrlo bogat organskim supstancama, toksičnim i karcenogenim i njih moramo da pratimo. Za sada se to ne radi“, kaže Ivan Gržetić.

Ne radi se zato što u Srbiji ne postoje ni oprema ni laboratorija u kojoj bi se vršila ta merenja.

Oprema jeste skupa, i koštala bi preko pola miliona evra, ali je neophodna, kaže dekan Gržetić: „Mi u Srbiji imamo preko 3.500 divljih deponija i svaki požar na nekoj deponiji generiše upravo ove opasne supstance“.

Gradonačelnik Siniša Mali nedavno je najavio da će se polovinom jula problem deponije u Vinči poveriti privatnoj firmi, koja će da sanira deponiju i na njoj napravi fabriku koja će otpad pretvarati u struju.

Ipak, i za to je potrebno vreme. Čak i kada se problem Vinče reši, ostaje problem još oko 3.500 manjih Vinči, širom Srbije.

Podržite održavanje stranice Kolumne klikom na reklame ispod, unapred smo zahvalni

Podržite održavanje stranice Kolumne klikom na reklame ispod, unapred smo zahvalni: