Srbiju za sedam godina napustilo 300.000 ljudi, odlaze i sredovečni

Prethodnih godina talas iseljavanja je uzeo maha, te je Srbija već dve decenije vodeća u regionu i u svetskom vrhu po iseljavanju mladih i obrazovanih ljudi, ali sve više u potrazi za egzistencijom i boljim životom odlaze i sredovečni ljudi, pojedinačno ili porodično.

Nema preciznih podataka u Srbiji, ali ni na nivou lokalnih zajednica koliko je ljudi u poslednje vreme spakovalo kofere i otišlo u inostranstvo privremeno ili zauvek.

Da su migracije mladih unutar Dunavskog regiona sve intenzivnije i predstavljaju izazov svim nivoima administracije, predočeno je i na konferenciji u Kanjiži u okviru projekta YOUMIG, koji se bavi unapređenjem institucionalnih kapaciteta i pospešivanjem saradnje u cilju suočavanja i postupanja u skladu sa uticajima transnacionalnih migracija mladih. Da je Srbija tradicionalna emigraciona zemlja naglašava i dr Mirjana Rašević, upravnica Centra za demografska istraživanja u Institutu društvenih nauka u Beogradu, ukazujući da se poslednjih desetak godina taj trend ubrzao.

"Odlaze sve više mladi i visokoobrazovani ljudi, što naravno predstavlja problem za svaku populaciju. Ovaj projekat je koncipiran tako da se na osnovu saradnje onih koji produkuju podatke, onih koji ih koriste i nas koji pokušavamo da ih tumačimo, da se napravi bolji, efikasniji politički odgovor na migraciju mladih. Veliki problem sa spoljnom migracijom je što se ljudi koji odlaze ne odjavljuju, pa tako mi samo na osnovu popisa koji se održava jednom u deset godina možemo da pretpostavimo koliko je ljudi otišlo, ili kroz saradnju Zavoda za statistiku Srbije i zavoda za statistiku zemalja gde ljudi najčešće odlaze, a to su Nemačka, Francuska, Austrija i u poslednje vreme i Mađarska", navela je ona, piše Dnevnik.

Za sedam godina Srbiju napustilo 300.000 ljudi

Iz Srbije se u periodu od 2007. do 2014. godine, prema objavljenim podacima, iselilo oko 300.000 ljudi. Prosečan broj emigranata iz Srbije u razvijene države od 2004. do 2013. je godišnje iznosio 26.000, da bi već 2014. dostigao čak 58.000. Nije isključeno da taj broj i dalje raste, ali noviji podaci još nisu objavljeni.

Emigracija mladih izaziva starenje populacije, gubitak radno sposobnog stanovništva i ljudskih resursa. Većina ovih migracija pogađa lokalne samouprave, međutim, malo njih je spremno da se suoči sa tom situacijom. Ključni problem u suočavanju sa posledicama sve veće migracije mladih i preduzimanju određenih koraka je nedostatak preciznih podataka i elemenata kojima bi se mogle uspešno kreirati lokalne politike.

Podržite održavanje stranice Kolumne klikom na reklame ispod, unapred smo zahvalni

Podržite održavanje stranice Kolumne klikom na reklamu ispod, unapred smo zahvalni: